Luftfukter

Sliter du med tørr luft?

Vi selger blant markedets mest komplette luftfuktere med stor kapasitet og vanntank, lavt lydnivå og strømforbruk, samt god filtrering av vannet. Alle våre luftfuktere har også integrert hygrostat som forhindrer at du tilfører for mye fuktighet, slik at du kan ha riktig luftfuktighet inne (ca. 40%) når luften tørkes ut i fyringssesongen.

Hva gjør en luftfukter?

Når det blir kaldere ute så varmer vi opp boligen ved hjelp av panel- og oljeovner, varmepumpe, eller ved å fyre i peisen. Dette gjør at luften inne tørkes ut og den relative fuktigheten innendørs synker så lavt (15 - 20%) at vi mennesker kan oppleve helseplager fra slimhinner i nesa, til halsen og lungene, samt tørre øyne eller utslett på huden. Når vi lufter ved å åpne et vindu synker fuktigheten enda mer.

En luftfukter tilfører fuktighet slik at du kan opprettholde riktig luftfuktighet inne (opp mot 40% på vinteren, 50-60% på sommeren) for å redusere unødvendige helseplager eller skader på parkett- og treverket i boligen. 

Selv om optimal luftfuktighet er 40% på vinteren, er det vanskelig å oppnå mer enn 30% selv med en god luftfukter, fordi den ekstremt tørre luften ute slipper inn via ventilasjonsanlegget og når du lufter.

For å ikke tilføre for mye fuktighet må luftfukteren har en integrert hygrostat (alle våre modeller har det), for hvis luftfuktigheten overstiger 60% i lengre perioder kan det gi grobunn for fuktskader i boligen. Hvis fuktigheten er over 60% uten av luftfukter, må du heller kjøpe en luftavfukter.

Hvis du opplever følelsen av tørr luft også på sommeren i form av tørr hud- eller øyne, så er det mer sannsynlig at du trenger en luftrenser.

Typiske symptomer på dårlig inneklima er tørre slimhinner, irriterte øyne, hud og hals, tung i hodet, hodepine, tørste og konsentrasjonsproblemer.

3 typer luftfuktere:

Markedet skiller mellom tre ulike typer luftfuktere som tilfører fuktighet på ulike måter, og har fordeler og ulemper. Det er ikke slik at en type er bedre enn den andre, det er mer hva du foretrekker. Vi skiller mellom ultrasonisk, evaporativ, og dampbaserte luftfuktere. 

Blant evaporative luftfuktere er det en underkategori som vi kaller for luftvaskere, som er en kombinasjon (hybrid) av luftfukter med en enkel form for luftrenser. Noen ultrasoniske luftfuktere har også et lite HEPA filter som bidrar til å rense luften, men ikke i nærheten av luftvaskere eller tradisjonelle luftrensere.

1. Ultrasonisk
2. Evaporativ
3. Dampbasert
Synlig damp
Usynlig damp
Steril damp1. Ultrasonisk luftfukter

En ultrasonisk luftfukter tilfører fuktighet med en synlig temperert (30°C), eller kald damp. Dette er den vanligste- og mest solgte typen luftfukter på markedet.

Noen ulemper kan være:

2. Evaporativ luftfukter

Evaporative luftfuktere fungerer ved at en spesiell porøs filtermatte trekker til seg vannet i tanken, og viften blåser den tørre luften gjennom det fuktige filteret slik at luften tar til seg fuktighet før det blåses ut i rommet med usynlig damp. Filteret renser ikke luften, men brukes kun til å befukte luften.

Det unike er at den regulerer fuktigheten i luften naturlig, og du er ikke like avhengig av å ha en integrert hygrostat, fordi de naturlige prosessene gjør at den avgir mindre damp når den relative luftfuktigheten nærmer seg optimal (ca. 50%).

Noen ulemper kan være:

3. Dampbasert luftfukter

En dampbasert luftfukter koker opp vannet til kokepunktet før det slippes ut i rommet som 100% steril damp. I likhet med evaporative luftfuktere er ikke disse modellene like populære, merkelig nok.

Noen ulemper kan være:


Kapasitet

Noe av det første du må tenke på før du går til innkjøp av en ny luftfukter er hvor hvorvidt den har stor nok kapasitet til å tilføre tilstrekkelig med fuktighet i rommet den skal stå. Hvis stuen din er 25 kvm, er luftfukteren kraftig nok til det? 

Boliger med et ventilasjonsanlegg vil sirkulere ut mer av fuktigheten, mens boliger uten ventilasjonsanlegg vil holde på mer av fuktigheten. 

For å regne ut hvor stort areal en luftfukter kan dekke i en bolig med ventilasjon deler du mengde fukt pr time (ml) med 10, og i en bolig uten ventilasjonsanlegg deler du mengde fukt pr time (ml) på 7. Ikke stol blindt på det produsenten oppgir da de måler det på forskjellige måter.

Kapasitet på vanntanken er også relevant for å unngå å etterfylle vann ofte.

Funksjoner

Etter du har funnet en luftfukter med tilstrekkelig kapasitet for den rommet du skal plassere den i, må du først og fremst, alltid velge en luftfukter med integrert hygrostat med mindre du kjøper en evaporativ luftfukter (som forklaring over). Dette er for å hindre at du tilfører for mye fuktighet som gir grobunn for muggsopp og råte.

De fleste luftfuktere kommer også med en praktisk automodus som automatisk velger optimal luftfuktighet (ca. 50%), så slipper du å styre for mye med den integrerte hygrostaten.

På flere modellen kan du velge mellom tilføring av kald- eller temperert (varm) damp. Noen kaller dette for hybrid luftfukter, men det feil. Den varme dampen absorberes av luften raskere, men krever litt høyere strømforbruk.  

Andre funksjoner er nattmodus hvor alt av lys skrus av og lydnivået reduseres til et minimum.

Filter

Alle våre luftfuktere leveres med minimum et vann- og kalkfilter for å unngå kalkdannelse og forurensing av vannet. Når du investerer litt mer i en luftfukter følger det gjerne med vannfiltre for å hindre vekst av mikrober slik som Boneco U700, eller at luftfukteren har et integrert UV-lys for å forhindre at det gror bakterier i vanntanken slik som på MeacoMist 202 Deluxe.

Lydnivå

For alle produkter som plasseres i et oppholdsrom er lydnivå viktig, også for luftfuktere. Alle våre luftfuktere er å anse som stillegående, men avhengig av type luftfukter du kjøper, kan det oppstå lyd fra at vannet koker, eller drypper i vanntanken.